Subsidie voor het FAST-project

10 sep 2020
Het KNGF en de VvOCM hebben van ZonMW subsidie ontvangen voor het FAST-project: ’Fysio-/oefentherapie Aanpak Stroomlijning kwaliteitsstandaarden. Dit project bestaat uit een pilot voor verbetering van de huidige richtlijnmethodiek en de ontwikkeling van twee aandoeningsoverstijgende richtlijnen: Zelfmanagement en Oncologie.

Efficiënter richtlijnen ontwikkelen

De manier waarop richtlijnen voor de fysio-en oefentherapie worden ontwikkeld, is kostbaar en tijdrovend en sluit niet altijd aan bij de dagelijkse zorgpraktijk. Het Systeemadvies fysio- en oefentherapie heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om op een efficiëntere manier aandoeningsoverstijgende richtlijnen voor de fysio- en oefentherapie te ontwikkelen.

Aandoeningsoverstijgende modules
Het  VUMC en Ecorys hebben in 2018 een plan van aanpak opgesteld voor de ontwikkeling van aandoeningsoverstijgende (generieke en domeinspecifieke) modules, waardoor thema’s met gemeenschappelijke elementen niet meer voor iedere aandoeningspecifieke richtlijn afzonderlijk uitgewerkt hoeven te worden. Het FAST-project wil evalueren of deze manier van richtlijnontwikkeling ook mogelijk is binnen de paramedische zorg. Dit gebeurt met een pilot waarin de richtlijnen Zelfmanagement (generiek niveau) en Oncologie (domeinniveau) ontwikkeld worden. Daarnaast wordt er een addendum voor de bestaande KNGF-Richtlijnenmethodiek opgesteld.

Het KNGF en de VvOCM voeren dit project samen uit met Radboudumc, Amsterdam UMC en Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek.

 

Trefwoorden: