De fysiotherapeut

 • Wat doet de Fysiotherapeut

  De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Met zijn kennis en kunde helpt de fysiotherapeut u bij het voorkómen, verhelpen of verminderen van uw lichamelijke kl...

 • Kwaliteit en klacht

  De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid,

 • De algemeen fysiotherapeut

  De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. U kunt voor de meeste pijnklachten terecht bij de algemeen fysi...

 • De bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeut

  De arbeidsfysiotherapeut richt zich op lichamelijke klachten die zijn veroorzaakt door werk. Samen met u werkt de fysiotherapeut er aan dat u op een verantwoorde weer uw we...

 • Bekkenfysiotherapeut

  De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in het gebied van het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem. Dit kunnen zowel mannen en vrouwen als kinderen z...

 • Fysiotherapeuten voor mensen met verstandelijke beperking

  Een verstandelijke beperking heeft, in meer of mindere mate, invloed op het bewegend functioneren. Bewegingsmogelijkheden moeten in het licht van het totaal functioneren wo...

 • Geriatriefysiotherapeut

  Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen...

 • Hart-, vaat- en longfysiotherapeuten

  Hart- en vaatziekten en ziekten van de longen- en luchtwegen komen heel veel voor. Iedereen kent wel iemand die een aandoening aan het hart of longen heeft.

 • Kinderfysiotherapeut

  De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardig...

 • Manueel therapeut

  De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.

 • Oncologie fysiotherapeut

  De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de a...

 • Orofaciaal fysiotherapeut

  De orofaciaal fysiotherapeut wordt ook wel aangeduid als de kaakfysiotherapeut. Hij helpt patiënten met gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functione...

 • Sportfysiotherapeut

  De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

 • Psychosomatische fysiotherapeut

  De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijk...

 • De (lymf-)oedeemfysiotherapeut

  De oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben van (lymf)oedeem, een abnormale ophoping van vocht in het lichaam.

 • De revalidatiefysiotherapeut

  De revalidatiefysiotherapeut werkt in een van de gespecialiseerde en wettelijk erkende revalidatie-instellingen. Zowel jeugdige als volwassen revalidanten behoren tot de do...

 • De ziekenhuisfysiotherapeut

  De ziekenhuisfysiotherapeut werkt in het ziekenhuis en behandelt patiënten op de verpleegafdeling, in de oefenzaal of in het zwembad van het ziekenhuis. Bij een aantal ziek...

 • Beweegprogramma

  Voldoende lichaamsbeweging hoeft niet ingewikkeld te zijn. Voor volwassenen geldt dertig minuten matig intensief bewegen op minstens vijf - maar liever alle - dagen van de ...