De fysiotherapeut voor mensen met een verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking heeft, in meer of mindere mate, invloed op het bewegend functioneren. Bewegingsmogelijkheden moeten in het licht van het totaal functioneren worden gezien; het tempo van bewegen, het tempo van informatieverwerking en de concentratieboog is bij een verstandelijke beperking in meer of mindere mate beperkt. De kalenderleeftijd loopt niet in de pas met de ontwikkelingsleeftijd.

Werkwijze van de fysiotherapeut voor verstandelijk gehandicapten

De fysiotherapeut voor verstandelijk gehandicapten kan werkzaam zijn in diverse settingen, zoals in een kinderdienstencentrum, dagcentra voor volwassenen, thuiswonende cliënten, speciaal onderwijs enz. Ook kan de fysiotherapeut diverse specialisaties hebben, bijvoorbeeld kinder- of geriatriefysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie of fysiotherapie bij chronische aandoeningen.

Hij volgt doelgroepgerichte cursussen. Ook bezit hij specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie met mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij is de omgeving van de cliënt, zoals ouders, begeleiders en overige betrokkenen ook van belang. Daarnaast heeft de fysiotherapeut brede kennis van beschikbare hulpmiddelen zoals aangepaste schoenen, rolstoelen, loophulpmiddelen etc.

De fysiotherapeut voor verstandelijk gehandicapten wil allereerst een volledig beeld van het niveau van de cliënt. Hij verzamelt informatie bij ouders/verzorgers, behandelend arts en andere betrokkenen over hoe de cliënt zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Hij onderzoekt en doet verschillende testen. Bij het opstellen van een behandelplan worden duidelijke behandeldoelen geformuleerd.

Trefwoorden: