De revalidatiefysiotherapeut

De revalidatiefysiotherapeut werkt in een van de gespecialiseerde en wettelijk erkende revalidatie-instellingen. Zowel jeugdige als volwassen revalidanten behoren tot de doelgroep. Klinische en poliklinische behandelingen behoren tot de mogelijkheden.

Waar onderscheidt de revalidatiefysiotherapeut zich in?

De revalidant wordt tijdens zijn behandeling door meerdere revalidatiedisciplines (oa revalidatiearts, ergotherapie, maatschappelijk werkende, psycholoog en sport) begeleid. Een multidisciplinaire intake leidt tot een behandelplan. Al deze disciplines hebben regelmatig overleg met elkaar en kunnen, in overleg met de revalidant, het behandelplan bijsturen.

De revalidatiefysiotherapeut heeft de competenties van een algemeen fysiotherapeut met daarbij diverse aanvullingen. De revalidatiefysiotherapeut heeft:

  • Actuele en gedegen kennis van de behandeling van sterk invaliderende aandoeningen zoals CVA, amputaties, dwarslaesie, chronisch pijn.
  • Weet wat andere revalidatiedisciplines te bieden hebben en maakt daar gebruik van. De technische mogelijkheden (revalidatietechniek, arbeidsrevalidatie, research & development) van het centrum worden volledig benut.
  • Frequent contact met de collega‚Äôs in de ketenzorg (1e, 2e en 3e-lijns). Dit leidt tot de beste ketenzorg zowel inhoudelijk als financieel.
  • Levert bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek binnen de revalidatie.

Uitgangspunten bij het handelen van de revalidatiefysiotherapeut zijn: Herstel van activiteiten en participatie van de revalidant om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. De wensen van de revalidant zijn hierbij leidend.

Trefwoorden: