De ziekenhuisfysiotherapeut

De ziekenhuisfysiotherapeut werkt in het ziekenhuis en behandelt patiënten op de verpleegafdeling, in de oefenzaal of in het zwembad van het ziekenhuis. Bij een aantal ziekenhuizen werkt de fysiotherapeut ook in de polikliniek.

Wat doet de ziekenhuisfysiotherapeut?

De ziekenhuisfysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met acute, meervoudige en snel wisselende problemen, zoals die bij patiënten in het ziekenhuis veelal voorkomen. De fysiotherapeut richt zich met name op het (adem)bewegingsapparaat.

De fysiotherapeut maakt deel uit van een multidisciplinair team en heeft daarin een rol in het onderzoek en de behandeling van de patiënten. Het betreft meestal patiënten voor en na een operatie. Bijvoorbeeld een operatie voor een nieuwe heup of knie, maar ook patiënten die operaties ondergaan aan bloedvaten en/of organen. Voorafgaand aan een operatie een fysiotherapeut bezoeken kan bijdragen aan een sneller herstel.

Daarnaast heeft de ziekenhuisfysiotherapeut een belangrijke rol in de identificatie van kwetsbare ouderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Door de ziekenhuisopname lopen zij nog meer gevaar om spierkracht en conditie te verliezen, waardoor zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De fysiotherapeut zorgt samen met de andere leden van het behandelteam dat dit zo min mogelijk gebeurt.

In de polikliniek worden patiënten behandeld die de specifieke expertise nodig hebben van de ziekenhuisfysiotherapeut. Zo nodig wordt de patiënt verwezen naar een eerstelijnspraktijk fysiotherapie in het netwerk van het ziekenhuis. 

Trefwoorden: