Checklist kiezen zorgverzekering

Aan het einde van ieder jaar kunt u uw zorgverzekering wijzigen. Dit biedt u de mogelijkheid uw zorgverzekering kritisch tegen het licht te houden: bent u verzekerd voor de fysiotherapeutische zorg die u nodig denkt te hebben? Betaalt u niet teveel zorgpremie? En kunnen de kleine lettertjes nog voor verrassingen zorgen?

Checklist

De verschillen in aanvullende verzekeringen zijn soms groot. Het loont dus om aanvullende verzekeringen te vergelijken. Met onderstaande ‘checklist goed verzekerd voor fysiotherapie’ weet waar u op moet letten bij het afsluiten of wijzigen van uw zorgpolis.

Wilt u van zorgverzekeraar wisselen? Zeg op tijd uw zorgverzekering op

U kunt eenmaal per jaar van zorgverzekeraar veranderen. U zegt dan uw bestaande verzekering op vóór 1 januari 2018. Doet u niets, dan loopt uw bestaande verzekering gewoon door.

Bepaal uw zorgbehoefte

Bepaal voor uzelf welk type fysiotherapie u nodig denkt te hebben (bijvoorbeeld manuele therapie) en hoeveel behandelingen.

U kunt hiervoor een inschatting maken op basis van de zorg die u het afgelopen jaar nodig had en het risico dat u loopt op een aandoening. Sport u of beweegt u intensief dan is er altijd een kans dat u een blessure oploopt en fysiotherapie nodig heeft. Ook als u vaker last hebt van uw spieren of gewrichten zult u mogelijk een beroep moeten doen op de fysiotherapeut. Een ruime dekking is in dat geval raadzaam.

Behandelindex

Veel zorgverzekeraars hanteren een ‘behandelindex’ of -gemiddelde. Deze index geeft aan wat het behandelgemiddelde van een praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Door deze behandelindex kunnen fysiotherapeuten afgerekend worden op het afwijken van het ‘landelijk gemiddelde’ dat zorgverzekeraars voor een bepaalde klacht hanteren. Ongeacht de polisvoorwaarden.

Check type fysiotherapie en aantal behandelingen

Sommige polissen beloven veel behandelingen te vergoeden, maar eisen dat er vanaf een bepaald aantal behandelingen een machtiging moet worden aangevraagd. Die machtiging van de zorgverzekeraar heeft u dan nodig om voor verdere vergoeding in aanmerking te komen. Helaas worden deze machtigingen niet vaak verleend, en krijgt u niet meer behandelingen vergoed.

Controleer dus of het aantal behandelingen dat vergoed wordt, overeenkomt met wat u nodig hebt. Overleg dat tijdig met uw fysiotherapeut, zodat u eventueel nog een andere verzekering kunt afsluiten.

Check het type vergoeding

Komt de dekking overeen met uw zorgbehoefte? Kijk vervolgens of de vergoeding van een behandeling wordt gegeven in tijd (duur), een maximum bedrag of in aantal behandelingen. Bij een relatief dure behandeling is het verstandiger te kiezen voor een polis die vergoedt in aantal behandelingen. Weet u niet hoeveel behandelingen u nodig hebt, dan is het wellicht beter te kiezen voor een maximum bedrag.

Check de hoogte van de vergoeding

Worden maximaal 18 of 27 behandelingen vergoed? Maximaal € 250 of € 1.000? Zorg ervoor dat de hoogte van de vergoeding overeenkomt met wat u denkt nodig te hebben. Zo betaalt u niet teveel premie of voorkomt u dat u alsnog behandelingen moet betalen als u onvoldoende bent verzekerd.

 

Check of er een verklaring wordt gevraagd

Sommige verzekeraars vragen voor sommige polissen een gezondheidsverklaring of medische verklaring en mogen u op basis daarvan afwijzen. Controleer dit voordat u een polis afsluit.

Check of het gaat om een restitutiepolis

Is de polis een restitutie- of naturapolis? Bij een natura-verzekeraar mag u alleen naar fysiotherapeuten die een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Doet u dat niet dan moet u meestal een deel van de rekening zelf betalen. Bij een restitutiepolis mag u naar iedere gewenste fysiotherapeut, ongeacht of die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U hebt in dat geval dus meer keuzevrijheid.

Hebt u naturapolis? Controleer de dekking

Hebt u een naturapolis en gaat u naar een fysiotherapeut die geen contract heeft met uw verzekeraar, dan moet u meestal een deel van de rekening zelf betalen. Als u uw naturapolis wilt behouden en bij dezelfde fysiotherapeut wilt blijven, is het van belang na te gaan welk deel u zelf moet betalen. Check hiervoor uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Vergelijk de premies

Weet u wat u komend jaar nodig heeft en welk aanvullend zorgpakket daarbij past? Dan is het zaak de aantrekkelijkste zorgverzekeraar te vinden. Op www.zorgverzekeringwijzer.nl kunt u verzekeraars en pakketten met elkaar vergelijken en de goedkoopste polis achterhalen.

Sluit op tijd uw nieuwe polis af

Zorg ervoor dat u vóór 1 februari 2018 een nieuwe basisverzekering hebt afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. Daarmee voorkomt u een boete.

Stapt u voor uw aanvullende verzekering over naar een andere verzekeraar, dan moet u wellicht een verklaring (medische verklaring of gezondheidsverklaring) invullen. Houd er rekening mee dat een verzekeraar u (op basis van die verklaring) mag weigeren. Vraag daarom de nieuwe aanvullende verzekering ruim vóór 1 januari aan.

Selecteer hier een goede verzekering voor fysiotherapie:

Trefwoorden: