Soorten verzekering

De basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering en dekt de kosten voor de meest voorkomende geneeskundige zorg. Omdat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering kiezen veel Nederlanders hiervoor een aanvullende verzekering. Bij een aanvullende verzekering hebt u de keuze uit een natura- of een restitutieverzekering.

Basiszorgverzekering

De wettelijk verplichte basiszorgverzekering geldt voor iedereen die  in Nederland woonachtig is, dus ook voor kinderen tot 18 jaar (kinderen betalen geen premie voor de basisverzekering). Mensen die in Nederland werken maar niet wonen en hier loonbelasting afdragen, zijn eveneens verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Voor een aantal zaken in de basiszorgverzekering betaalt u eerst een eigen risico van 385 euro vóórdat verdere kosten worden gedekt. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Naturaverzekering

Bij de naturaverzekering bepaalt de zorgverzekeraar naar welke fysiotherapeut u moet gaan. Dit zijn alleen fysiotherapeuten met wie de verzekeraar een contract heeft gesloten. Uw keuzevrijheid kan daardoor fors beperkt worden.

Restitutieverzekering

Bij de restitutieverzekering hebt u wél keuzevrijheid en kiest u zelf uw fysiotherapeut. Welke fysiotherapeut u kiest, heeft geen invloed op de vergoeding die u krijgt. U krijgt altijd een vergoeding conform uw polisvoorwaarden. Bij een restitutiepolis bepaalt ú welke kwaliteit van zorg u belangrijk vindt.

Mixpolis of Combinatiepolis

Een mixpolis of Combinatiepolis is een combinatie van een natura- en restitutieverzekering. Hiermee hebt u recht op zorg (natura) of op vergoeding van de kosten van zorg (restitutie). In de voorwaarden van uw verzekeraar staat dan aangegeven welke zorg in natura wordt vergoed en voor welke de restitutieregeling geldt.

Welke verzekering voor u?

Naast de natura- en restitutieverzekering, hebt u de keuze uit veel verschillende aanvullende verzekeringen. Een aantal verzekeraars biedt een aanvullende verzekering met meer dan 36 behandelingen fysiotherapie of zelfs onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie. Maar let op, veel verzekeraars passen medische selectie toe, zodat het niet zeker is of u tot deze verzekering wordt toegelaten. Omdat de verschillen groot zijn, loont het de aanvullende verzekeringen te vergelijken. Met de tips op deze pagina en met de checklist, weet waar u op moet letten bij het afsluiten of wijzigen van uw zorgpolis.

Selecteer hier een goede verzekering voor fysiotherapie:

Trefwoorden: