Antwoord op vragen over het coronavirus

We krijgen veel vragen van leden over de gevolgen van het coronavirus. Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen. De vragen over de regelingen voor praktijken werken we nog uit in doelgroepen. Staat jouw vraag er niet bij, stuur deze dan naar ledenvoorlichting@kngf.nl.

Bijgewerkt op 2 juni 2020

Triage stappenplan en standpunt behandelen patiënten na COVID-19

Wat is het advies van het KNGF tijdens de coronacrisis?
Ons advies voor handelen vind je in het triage stappenplan, dit is de versie van 7 mei 2020

Wat is het standpunt van het KNGF als het gaat om het behandelen van patiënten die COVID-19 hadden?
De laatste versie van ons standpunt over de behandeling van patiënten die COVID-19 hadden vind je op het KNGF Kennisplatform, hier


Triage stappenplan 7 mei 2020

Heb je een vraag over het triage stappenplan? Bekijk dan ook ons FAQ-document.
 
Zijn er regels voor het toelaten van stagiaires in de praktijk?

Wij zien een stagiaire als tweede zorgprofessional, net als bijvoorbeeld een collega-fysiotherapeut. Maak daarom een professionele afweging per situatie (behandelingen in kamer, behandelingen in oefenzaal, bijvoorbeeld) ten aanzien van de ‘social distancing’ regels. Voor stagiaires geldt hetzelfde beleid ten aanzien van patiëntencontact, zoals als omgeschreven onder ‘Zorgverlening door de paramedicus’.

In bijlage 1 van het triage stappenplan wordt verwezen naar het advies van het RIVM dat geldig is tot en met 19 mei. Klopt dat?
Ons triage stappenplan van 7 mei blijft ook geldig na 19 mei. Het advies van het RIVM is niet gewijzigd, dus er zal geen update van het triage stappenplan plaats vinden.

Kan ik een groepstraining organiseren in de praktijk?
Ons advies blijft voor groepstrainingen gelijk aan de regels die nu gelden voor sportscholen.

Hoe zit het met fysiofitness?
Het triage stappenplan is alleen voor fysiotherapeutische consulten. Voor fysiofitness geldt dat de KNGF de regels aanhouden zoals aangekondigd voor de sportscholen tijdens de persconferentie van 6 mei. We adviseren dus geen fysiofitness.

Ik voel me gedwongen om te gaan werken, terwijl ik niet zeker weet of het wel veilig is. Kan ik gedwongen worden om te werken?
Jouw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het triage stappenplan geeft inzicht over zo'n omgeving.

Het is nodig om met PBM werken, maar mijn werkgever heeft die niet.
Als er wordt geadviseerd om PBM te gebruiken bij de behandeling en deze zijn er niet, dan is het dringende advies om niet te behandelen. Een werkgever is verantwoordelijk voor het faciliteren van een veilige werkplek

Ik behoor zelf tot een kwetsbare groep, hoe ga ik daarmee om?
Als je tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je werkt. In overleg met de bedrijfsarts moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.

Waarom hoeven wij niet altijd bescherming te dragen? Komt dat doordat het veilig is of omdat de ziekenhuizen er eerder voor in aanmerking komen?  
Het KNGF kreeg, in overleg met VWS, advies van het RIVM. Het advies van het is: het gebruik van PBM is bij ‘gezonde’ patiënten niet nodig. We vertrouwen erop dat het advies van het RIVM veilig en verantwoord is, dus dat er geen concurrentie is met de ziekenhuizen.

Mijn praktijk is gevestigd in een sportschool. Kan ik wel open?
Alle sportscholen zullen waarschijnlijk voor 1 september dit jaar niet open gaan. Maar als fysiotherapiepraktijk mag je wel patiënten behandelen. Praktijken die in sportscholen zijn gevestigd mogen dus patiënten behandelingen in het sportschoolgedeelte. Wij raden je aan hiervoor wel even contact op te nemen met de gemeente, zodat ook bij hun bekend is dat dit om fysiotherapie gaat.

Is het triage stappenplan ook van toepassing op fysiofitness?
Nee, het triage stappenplan is er alleen voor fysiotherapeutische consults. Voor fitness gelden de regels zoals die zijn aangekondigd tijdens de persconferentie van 6 mei. 

Moet ik altijd PBM gebruiken als ik patiënten thuis behandel?
Het gebruik van PBM bij behandeling van patiënten aan huis is alleen noodzakelijk als de patiënt bewezen COVID-19 of symptomen van COVID-19 heeft. Als dit niet het geval is, kan de behandeling aan huis plaatsvinden zonder PBM, volgens de algemene regels.

Wat is spoedzorg en wat is noodzakelijke zorg?
Spoedzorg is zorg waarbij er een risico is op irreversibele schade als behandeling uitgesteld wordt. Noodzakelijke zorg hangt af van de actualiteit van de hulpvraag van de patiënt.  Die actualiteit bepaal je zelf, als fysiotherapeut.

Moet ik altijd PBM gebruiken als ik patiënten thuis behandel?
Het gebruik van PBM bij behandeling van patiënten aan huis is alleen noodzakelijk als de patiënt bewezen COVID-19 of symptomen van COVID-19 heeft. Als dit niet het geval is, kan de behandeling aan huis plaatsvinden zonder PBM, volgens de algemene regels.

Hoe houd ik het best rekening met social distancing tijdens mijn werk?
Probeer zo vaak mogelijk 1,5 afstand te houden en volg de algemene regels. Als het voor een behandeling nodig is om binnen 1,5 te komen, houd dan rekening met het hygiëneprotocol en probeer waar mogelijk toch afstand te houden (bijvoorbeeld direct na de behandeling zelf).

Kan ik weer beginnen met groepsbehandelingen?
Nee, voorlopig niet. In het triage stappenplan staat dat het niet gewenst is dat patiënten in één ruimte zijn of met elkaar in contact komen. Ons advies: wacht tot er vanuit het Kabinet nieuwe maatregelen aankondigt. Dan kijken wij ook naar het huidige stappenplan.

Heb je een andere vraag over het triage stappenplan? Bekijk dan ook ons FAQ-document.


Steun van buitenaf

Continuïteitsbijdrage

2 juni: indexatiepercentages continuïteitsbijdrage.

29 mei: In de Q&A ZN staat onderstaande informatie over declareren. Het lijkt te gaan over mensen die niet contracteert werken. Klopt dat? Het gaat hier inderdaad over niet-gecontracteerde zorgaanbieders die met het ondertekenen van de betaalovereenkomst digitaal moeten gaan declareren. Voor hen gaat het erom dat zij niet declareren voordat zij een bevestiging hebben gekregen, zodat ook zeker is dat de zorgverzekeraars de declaratie kunnen ontvangen

ZN informatie: Moet ik rechtstreeks declareren vanaf het moment dat ik de continuïteitsbijdrage via VECOZO heb aangevraagd?
Nee, u kunt pas rechtstreeks declareren (via VECOZO) vanaf het moment dat u de bevestigingsbrief van de zorgverzekeraar(s) heeft ontvangen. Wel is het belangrijk dat u vanaf de aanvraag van de continuïteitsbijdrage geen nota’s meer meegeeft aan verzekerde patiënten/cliënten. Meer informatie over het rechtstreeks declareren leest u in de declaratieparagrafen op www.zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage.

28 mei: ZN heeft de eigen pagina met vragen en antwoorden bijgewerkt. Dit is de link: https://www.zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage

20 mei 2020: Aanvullende informatie over de UBO

 • Kreeg je een mail van Vektis en geen herinnering? En heb je de informatie al doorgegeven, dan hoef je niets te doen. Dan heb je jouw UBO geregeld. Bij de aanvraag voor continuïteitsbijdrage beantwoord je de vraag of je een UBO hebt met ja. 
 • Krijg je een herinnering van Vektis? Praktijken die zijn aangeschreven en de UBO nog niet hebben doorgegeven bij Vektis krijgen vanaf volgende week een herinnering. Heb je een mail ontvangen van Vektis? Alleen dan is het nodig om het formulier van het UBO-register in te vullen. Vektis heeft jouw informatie dan nog nodig. Na de registratie bij Vektis kun je de continuïteitsbijdrage aanvragen. De vraag of je een UBO hebt beantwoord je dan met ja.
 • Twijfel je over jouw mailadres? Vektis gebruikt het mailadres dat is gekoppeld aan de AGB-code van je praktijk. Heb je daar geen mailadres doorgegeven, maar heeft Vektis nog wel informatie nodig? Dan heb je een brief ontvangen en ontvang je volgende week een herinnering
 • Kreeg je geen mail of brief? Dan zijn jouw gegevens compleet bij Vektis. De UBO is bekend. Als je de aanvraag voor de continuïteitsbijdrage doet vul je 'ja' in bij de vraag of je een UBO hebt.
 • Heb je een andere vraag over de UBO? Kijk dan ook naar de vragen en antwoorden die Vektis opstelde. 

Ik weet niet of ik de UBO goed heb geregeld?
Kreeg je in mei geen mail of brief van Vektis? Dan is de UBO geregeld. Bij het aanvragen van de cb kies je voor 'ja' bij de vraag of de UBO bekend is.

Tot wanneer kan ik de continuïteitsbijdrage worden aangevraagd? 
Er is geen einddatum bepaald.

Moet ik in het UBO-register staan bij de Kamer van Koophandel? Want daarover vind ik geen informatie online.
Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal op termijn onderdeel worden van het handelsregister. Die overgang staat helemaal los van de continuïteitsbijdrage.

Kunnen leefstijlcoaches/GLI-aanbieders de continuïteitsbijdrage ook aanvragen en wat is het percentage van de bijdrage?
Voor GLI-aanbieders die de bijdrage aanvragen geldt hetzelfde CB-percentage als de fysio- en oefentherapeuten: 86%. Alle verzekeraars werken met dit percentage op het moment dat leefstijlcoaches/GLI-aanbieders een direct contract hebben met de zorgverzekeraar.

Een groot deel van de GLI-aanbieders is als onderaannemer (bijvoorbeeld via zorggroepen of een fysiotherapiepraktijk) gecontracteerd en niet rechtstreeks door een zorgverzekeraar. Dan geldt (zie Q&A ZN) dat de hoofdaannemer (bijvoorbeeld een zorggroep of praktijk) de onderaannemer (GLI-aanbieder) een deel van de gedeclareerde zorg moet doorbetalen. Zorgverzekeraars kunnen onderaannemers niet tegemoetkomen. Daarom vragen we hoofdaannemers om altijd transparante afspraken te maken met onderaannemers.

Wat is inhaalzorg en hoe wordt het berekend?
Daarover hebben wij in mei vragen gesteld aan ZN. Op de website van ZN vind je bij de vragen en antwoorden de informatie die zij beschikbaar hebben. 

Welk advies geeft het KNGF mij als zzp’er over tegemoetkomingen?
De overeenkomst tussen zzp'er en praktijkhouder is leidend. Als je structureel samenwerkt om zorg te verlenen dan heb je ook recht op de continuïteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer de praktijk kan aantonen dat door die betaling de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt.

Heb je een vraag die specifiek op jouw situatie van toepassing is? Dan kunnen wij daar geen maatwerk antwoord geven. Bespreek het dan met je opdrachtgever, preferente zorgverzekeraar of bekijk welke tegemoetkoming mogelijk is.

Wat bepaalt de normomzet?
De definitieve bijdrage wordt gebaseerd op de omzet over 2019 met een indexatie voor 2020: de gemiddelde maandomzet. De voorlopige bijdrage (die in de maanden mei – juli wordt uitgekeerd) is mogelijk voor een deel gebaseerd op 2018 en een deel op 2019. Dit hangt samen met de volledigheid van data die al bekend zijn en kan dus verschillen per zorgsoort.

Ik heb een vraag gesteld over de steunmaatregelen van ZN. Het antwoord vind ik niet op deze website. Wordt mijn vraag opgepakt?
Ja. Dagelijks inventariseren we alle vragen die we via social media, collega's en ledenvoorlichting krijgen. De vragen waar we nu een antwoord op hebben vind je op deze pagina. De vragen die we nog niet kunnen beantwoorden stelden we ook aan Zorgverzekeraars Nederland. De vragen en antwoorden van ZN zelf vind je hier.

Moet je voor de continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland een aanvraag doen bij alle zorgverzekeraars?
Nee, er komt 1 loket. 

Als ik een aanvraag doe voor de vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage, de noodmaatregel, dan krijg ik een vergoeding van 70%. Waarop is dat percentage gebaseerd?
De vooruitbetaling is berekend op 70% van 1/12 de deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis in de zorgverzekering. Voor de uiteindelijke CB-regeling onderzoekt Gupta nu op welk percentage dit gebaseerde wordt.

Welke steunmaatregelen of loketten zijn er en van welke kan ik gebruik maken?
Conintuïteitsbijdrage ZN: steunmaatregelen voor fysiotherapeuten. Deze bijdrage is op 5 april aangekondigd door ZN. In een aanvullende brief vind je informatie over de mogelijkheid tot vooruitbetaling. Op 7 april stelden wij ZN aanvullende vragen over de CB. Hier vind je de vragen die ZN zelf verzamelde.

TOGS: vanaf 22 april kunnen ook fysiotherapeuten gebruik maken van de TOGS, een eenmalige gift voor ondernemers. De voorwaarden worden nog uitgewerkt. Je vindt de informatie hier.

Tozo-regeling (de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers): zzp'ers en praktijkhouders kunnen gebruik maken van de Tozo-regeling, via de gemeenten. Meer informatie vind je hier.

NOW (de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). De maatregel is er voor werkgevers en vergoedt maximaal 90% van de loonkosten en vaste lasten van werkgevers. De NOW-vergoeding kan aangevraagd worden tot eind mei. Heb je al een vergoeding aangevraagd via de WVT? Dan is het mogelijk om opnieuw, vanaf 1 mei, een nieuwe aanvraag te doen. Op dat moment is er ook meer duidelijk over de voorwaarden van de continuïteitsbijdrage.

SETDe SET-regeling, voor digitale zorg, is op 8 april gesloten omdat het aantal subsidie-aanvragen het plafond van € 23 miljoen is bereikt.

Ik wil graag gebruikmaken van de continuïteitsbijdrage. Kan ik daarnaast ook steun krijgen vanuit de overheid?
Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage is dat de zorgaanbieder voor het deel van de omzet dat valt onder de Zorgverzekeringswet en de aanvullende ziektekostenverzekering geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Wel kan daarop een beroep worden gedaan voor de omzetderving die resteert na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. De hoogte van de continuïteitsbijdrage dient wel meegenomen te worden in de schatting van de omzetderving bij het aanvragen van een overheidsregeling. Mee vragen en antwoorden over die combinatie vind je ook op de website van ZN.

NOW, de steunmaatregelen van de zorgzekeraars en de Tozo-regeling. Welke maatregel geldt voor wie en kan ik me voor meerdere maatregelen aanmelden?
De steunmaatregelen van de zorgverzekeraars hebben betrekking op gemiste omzet vanwege de coronacrisis. De NOW-regeling is vergoedt maximaal 90%  van de loonkosten en vaste lasten voor werkgevers. De Tozo-regeling, ten slotte, kan door zzp'ers en ondernemers (praktijkhouders)  aangevraagd worden. Dat kunnen dus ook zzp'ers zijn die in de praktijk werken.


Tarieven, codes, vergoedingen

Hoe zijn de aanspraken voor patiënten na COVID-19 geregeld?
24 april 2020. Hierover vindt nog overleg plaats met het ministerie van VWS. Vooralsnog kunnen mensen voor behandeling na COVID-19 alleen aanspraak maken op de basisverzekering als ze opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Deze aanspraak is dan gebaseerd op bijlage 1 bij het Besluit Zorgverzekeringswet artikel 1 lid d onder 5 (status na opname in het ziekenhuis … et cetera). In dat geval is de diagnosecode 9380. De patiënt moet de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Deze aanspraak is beperkt tot maximaal 12 maanden.

Het KNGF is van mening

 • dat het recht van deze patiënten op fysiotherapie niet beperkt moet zijn in de tijd;
 • dat zij de eerste 20 behandelingen niet zelf zouden moeten te betalen;
 • dat patiënten die COVID-19 hebben gehad maar niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis vaak ook fysiotherapie nodig hebben. Op dit moment kunnen zij helemaal geen aanspraak maken op vergoeding vanuit de basisverzekering.

We zijn over deze drie punten in overleg met VWS. Daarnaast vindt ‘technisch overleg’ plaats over de invoering van een aparte diagnosecode voor behandeling na COVID-19.

Wat is het tarief voor fysiotherapie op afstand?
Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- en aanvullende verzekering van patiënten. Het KNGF vindt dat het tarief voor deze behandelingen dan ook conform het reguliere zittingentarief zou moeten zijn. 

Is beeldbellen alleen (te declareren) voor bestaande patiënten? Of ook voor nieuwe patiënten?
Voor nieuwe en bestaande patiënten.

DSW heeft een nieuw tarief aangekondigd voor fysiotherapie op afstand. Geldt een behandeling van minder dan 30 minuten ook als behandeling?
Ja. Dat is een zitting, ook voor de patiënt.

Waar kan ik de tarieven van mijn zorgverzekeraar vinden?
Wij delen alle informatie zodra wij die zelf ook binnen hebben. 

Wat zijn de codes voor fysiotherapie op afstand?
1850: screening
1864: screening & intake & onderzoek
1870: intake & onderzoek na verwijzing
1000: zitting fysiotherapie
1920: telefonische zitting fysiotherapie

Kan ik een intake en behandeling combineren?
Wanneer een patient voor een intake bij de fysio komt mag de fysio naast de code voor de intake ook een behandeling declareren. Voor patiënten geldt het dan ook als twee afspraken.

Welke codes zijn er voor verbijzonderde fysiotherapie?
•    Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100)
•    Individuele zitting manuele therapie (1200)
•    Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500)
•    Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600)
•    Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750)
•    Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775)
Meer informatie en de voorwaarden vind je hier.

Wat is de ingangsdatum voor deze codes?
1 maart 2020.

Welke code kan ik gebruiken voor patiënten die COVID-19 hebben gehad? 
Er komt een nieuwe code, maar die is nu nog nietbeschikbaar. Voorlopig  blijft het code 9380, status na opname in een ziekenhuis.

Spreekt het KNGF met de zorgverzekeraars ook over chronische indicaties? 
Ja, op dit moment spreken we over vergoedingen, chronische indicaties en post-operatieve revalidatie staan al wel op de agenda.


Compensatie

Veel chronische indicaties zijn tijdsgebonden in de basisverzekering te declareren. Zo ook bij COPD: hier is aantal in combinatie met periode van behandelen bepaald en beperkt. Nu wordt er een periode niet behandeld. Schuift de termijn mee? Formeel niet. Wel heeft het KNGF om coulance gevraagd bij Zorgverzekeraars Nederland, in verband met het coronavirus.

Misschien wat prematuur maar stel de markt trekt niet weer aan. Hoe zit het dan met een transitievergoeding?
Als een werkgever zijn werknemer ontslaat of zijn contract niet te verlengt, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding


Praktijken

Mag een agent die komt controleren i.z. de noodverordening voor de fysiotherapeut bepalen of de patient voor behandeling de praktijk mag bezoeken? 
Nee, dat mag een agent niet. Er bestond een misverstand over verwijzing op doktersvoorschrift. De veiligheidsregio's zijn door VWS geïnformeerd over dat misverstand.

Ik krijg van de GGD een ander antwoord dan het advies van het KNGF, bijvoorbeeld over groepsbehandelingen in de praktijk of over fysiotherapie als vitaal beroep. Welk advies volg ik dan?
In ons triage stappenplan adviseren we praktijken en fysiotherapeuten bij het nemen van besluiten over het leveren van fysiotherapeutische zorg. 

Wanneer mag een van corona genezen fysiotherapeut weer werken?
Ook hier: volg het stroomschema. Behandeling op afstand kan in ieder geval. Het RIVM is leidend in de adviezen over het moment waarop je genezen bent.


Zzp'ers

Heb ik recht op de Tozo-regeling?
Als zzp’er kun je, als je financieel in de knel komt, financiële steun aanvragen via de Tozo-regeling. Op de website met informatie check je eerst wat de voorwaarden zijn, daarna vraag je de steun aan via de gemeente. Op deze website vind je alle informatie.  


Werknemers

Mijn werkgever wil dat ik weer aan de slag ga. Mag dat, zonder bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen?
8 mei 2020. Voor werkgevers én werknemers is ons advies: volg het aangepaste triage stappenplan.

Heb ik, als fysiotherapeut, een cruciaal beroep?
Fysiotherapie valt onder de Zorg en (Maatschappelijke) ondersteuning, alle zorg die in Nederland wordt verleend volgens de wetten WLZ, ZvW, WMO, en de Jeugdwet. Daarom heb je recht op de maatregelen in het onderwijs en de kinderopvang. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb een variabel salaris, welk salaris telt als maandloon?
Bij een variabele arbeidsomvang, wordt het maandloon vastgesteld door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in de voorafgaande 12 maanden heeft gewerkt.

Mijn werkgever geeft aan dat ik, als een huisgenoot ziek is, geen recht heb op zorgverlof. Hoe zit dat?
Wanneer een huisgenoot noodzakelijke verzorging nodig heeft, kun je een beroep doen op zorgverlof. Overleg wel met je werkgever en raadpleeg je arbeidsvoorwaarden.


Werknemers in ziekenhuizen

Waar vind ik informatie die vooral geschikt is voor intramurale fysiotherapie?
Op onze website hebben we een aparte informatiepagina voor fysiotherapeuten die in het ziekenhuis werken. Je vindt er aanbevelingen voor jou als fysiotherapeut, maar ook beeldmateriaal, patiëntinstructies en oefeningen op papier die jou en de patiënt kunnen ondersteunen.

Wat adviseert het KNGF leden die werken in de GRZ dan wel verpleeghuissector? Ik vrees alleen dat het triage stappenplan binnen de GRZ en verpleeghuissetting niet haalbaar is vanwege de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen.
We adviseren je om onze pagina op het kennisplatform te bekijken. Meer informatie vind je ook op de website van FBZ.


Patiënten

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

 • Alle personen ≥70 jaar
 • Alle personen met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.

Behoren kinderen ook tot de groep mensen met een hoog risico?
Hoewel er minder zorgen zijn over besmettingen bij kinderen, lopen kinderen met een verminderde weerstand een verhoogd risico. De Nederlandse vereniging van kinderartsen geeft ook aan vanwege gebrek aan kennis, deze hoogrisico groep zo min mogelijk in aanraking te laten komen met anderen. Een goed voorbeeld zijn kinderen die oncologische behandeling krijgen.

Kan ik mensen thuis behandelen?
Volg hiervoor ons triage stappenplan.


KRF NL, scholing en accreditatie

Is het nu makkelijker/sneller mogelijk om accreditatie te krijgen voor online scholingen? Ik wil kijken of ik geplande bijeenkomsten kan vervangen door online scholingsactiviteiten.
Er is niets gewijzigd voor het aanvraagproces voor een nieuwe accreditatieaanvraag. We bieden echter een mogelijkheid om gedurende de crisis reeds geaccrediteerde scholing in de vorm van een fysieke bijeenkomst om te buigen naar een online versie. Daar je meer over op de website van KRF NL.

Trefwoorden: