Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR)

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen

Overzicht van de onderwerpen

 Herregistratie Centraal Kwaliteitsregister

Iedere vijf jaar is er een herregistratiemoment in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Het eerstvolgende moment is 1 januari 2020. Om vanaf 1 januari 2020 geregistreerd te blijven in het kwaliteitsregister van het KNGF is het belangrijk dat je voldoende punten hebt gehaald in de afgelopen vijf jaar. In uitzonderlijke gevallen kan het BOCK dispensatie verlenen voor het behalen van punten. Kijk voor de mogelijkheden in de dispensatieregeling. ​​​Lees in de veel gestelde vragen over de herregistratie. 

We maakten een stappenplan voor je voor deze herregistratie. 

Zelf eenvoudig punten aanvragen

Mis je nog punten in jouw persoonlijke CKR- en puntenoverzicht? Of heb je deelgenomen aan een congres dat niet is geaccrediteerd voor het CKR? Dan kun je hiervoor makkelijk en snel zelf via MijnKNGF een aanvraag doen. 

  • Heb je deelgenomen aan een (scholings)activiteit, symposium of congres (in Nederland of in het buitenland) dat geaccrediteerd is voor een beroepsgroep die onder artikel 3 of 14 van de Wet BIG valt? en/of
  • Heb je deelgenomen aan een (scholings)activiteit, symposium of congres dat in het buitenland is geaccrediteerd voor het register van een zustervereniging van het KNGF (lid (ER-)WCPT) en valt de behandelde stof binnen de domeinbeschrijving fysiotherapie, zoals weergegeven in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut van het KNGF?

Hiervoor kunnen 3 punten per dagdeel toegekend worden in het CKR. 
In alle gevallen geldt dat:
-    De activiteit door een officiële (externe) instantie moet zijn geaccrediteerd, anders worden geen punten toegekend. Je moet een bewijs van accreditatie meesturen met je aanvraag.
-    De inhoud mag geen complementaire methoden of technieken bevatten.
-    De inhoud is tenminste op post-HBO niveau en is relevant voor de fysiotherapeutische vakuitoefening.
-    De scholing bevat geen risicovolle handelingen.
-    Het KNGF de aanvraag alleen in behandeling neemt als je bij je aanvraag een bewijs van deelname en een bewijs van (externe)accreditatie hebt toegevoegd.
-    De scholing binnen de domeinbeschrijving fysiotherapie valt.
-    De scholing niet eerder is aangevraagd en/of afgewezen voor accreditatie in het CKR.

Registratie CKR

U kunt zich als fysiotherapeut inschrijven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Daarvoor moet u voldoen aan de door het KNGF gestelde normen en de daaruit voortvloeiende eisen, en al dan niet een opleiding voor verbijzonderd fysiotherapeut/master fysiotherapie hebben gevolgd. 

Reglement CKR

De normen voor registratie en herregistratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en van de fysiotherapeut met aantekening staan beschreven in het ‘Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie’. U kunt het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie downloaden.

Studiepunteneis

Eén van de eisen binnen het CKR is het behalen van studiepunten. Deze studiepunteneis vindt u hier.

Als fysiotherapeut kunt u zelf punten aanvragen voor individuele deskundigheidsbevordering via MijnKNGF

BOCK

Het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK) heeft als belangrijkste taak het in standhouden van het CKR. Daarvoor heeft zij een beleidsdocument opgesteld waarin de eisen voor registratie en herregistratie zijn vastgelegd.

BOCK beleidsdocument

In het BOCK beleidsdocument zijn de normen uit het CKR uitgewerkt tot eisen. Het BOCK beleidsdocument kunt u hier downloaden.

Scholingsaanbieders

Als u bij- en nascholingsactiviteiten aanbiedt dan kunt u deze aanbieden voor accreditatie. Meer informatie voor scholingsaanbieders vindt u hier.

Overzicht geaccrediteerde bij- en nascholing

Iedere maand groeit het aantal geaccrediteerde scholingsactiviteiten waar fysiotherapeuten accreditatiepunten mee kunnen behalen ten behoeve van hun registratie(s) in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Toekenning van de punten gebeurt op basis van gegevens die de aanbieder aanlevert. Staat u ingeschreven in het CKR en hebt u een geaccrediteerde scholing gevolgd? Dan levert de scholingsaanbieder de gegevens aan bij het KNGF, zodat de punten toegekend kunnen worden. U moet wel zelf het certificaat bewaren. 
U kunt het overzicht van de op dit moment geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten hier bekijken.

Let op: Scholing nodig voor uw BIG-herregistratie? Begin op tijd!

Wilt u herregistratie in het BIG-register aanvragen op basis van scholing en heeft u een periodiek registratiecertificaat (PRC) nodig? Dan is het van belang dat u hier tijdig mee start. Een PRC ontvangt u na afronding van specifieke scholing en toetsing. Het scholings- en/of toetsingstraject kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Soms is het aantal toetsmomenten dat wordt aangeboden gering. Bereid u tijdig voor!

Schrijf u tijdig in zodat u voor het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum aan de gestelde eisen voldoet. Na succesvolle afronding van het scholings- en toetsingsprogramma ontvangt u het PRC. Op dat moment kunt u uw aanvraag doen voor herregistratie op basis van scholing bij het BIG-register. Het BIG-register gaat niet over het aanbod en de inhoud van de scholing en toetsing.

Meer informatie

CKR wordt KRF NL

Per 1 januari 2020 vervangt het nieuwe kwaliteitsregister KRF NL het CKR. In dit document vind je meer informatie over de overgangsregeling. 

Trefwoorden: