Contractering 2019

De contracteercyclus loopt het hele jaar door. We zetten daarbij in op het meest optimale resultaat voor de hele beroepsgroep. Hiervoor zitten we om tafel met zorgverzekeraars, koepelorganisaties en bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit. We analyseren het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en helpen je zo de beste keuze voor je eigen situatie te maken.

In 3 fasen naar een nieuw contract

De contracteercyclus bestaat uit drie fasen. In april publiceert de verzekeraar zijn inkoopbeleid en tussen juli en september krijg je het contract van de verzekeraar. In dit overzicht ziet je wanneer je moet laten weten of je akkoord gaat. Let op: normaal gesproken moet je dat voor 1 november doen, maar VGZ en De Friesland hanteren dit jaar afwijkende datums.
In dit schema zie je de tien stappen die het KNGF doorloopt gedurende het jaar.

Fase 1: Inkoopbeleid

Zorgverzekeraars publiceren elk jaar op 1 april hun inkoopbeleid. In het inkoopbeleid lichten ze op hoofdlijnen toe hoe de contracten er komend jaar uit komen te zien. Samen met een groep leden analyseren we het inkoopbeleid van de verzekeraars en publiceren dit op deze website. 

Analyse inkoopbeleid 2019

Gebruik de analyse om alvast na te denken over de keuzemogelijkheden die later in het jaar in de contracten zullen staan.

Fase 2: Contractaanbod gekregen?

Tussen juli en september krijg je het contract van de verzekeraar. Lees het contract eerst goed door. Bekijk ook de analyse die het KNGF elk jaar van de contracten maakt. Je kunt ook bezwaar maken. 

Fase 3: Tekenen van het contract

Laat de verzekeraar vóór 1 november weten of je akkoord gaat. Als je kiest om niet te tekenen, word je ongecontracteerd aanbieder.

Lees ook: KNGF Standpunt ongecontracteerd werken

Contracteerhulp nodig?

VvAA heeft de Contracteerhulp ontwikkeld. De tool bestaat uit drie onderdelen die je inzicht geven in de huidige praktijksituatie en je voorbereiden op de toekomst, al dan niet met een bijpassend contract. De VvAA-adviseur komt bij je langs en doorloopt samen met jou de verschillende onderdelen. Zowel jouw interne als externe omgeving wordt in kaart gebracht zodat je een onderbouwde keuze kunt maken omtrent contracteren. Speciaal voor KNGF-leden vindt er ook een doorrekening plaats van de contracten op basis van de verrichte behandelingen.

Ga naar de vvAA Contracteerhulp

Trefwoorden:

Reacties

 • Dhr. E.B. Huijsman (13 augustus 2018 18:19)
  Beste Ineke, goed verwoord. Mogen er meerdere volgen
 • mevr I. Hartman (27 juli 2018 15:48)

  Brief aan CZ om te melden dat ik het niet eens ben met contract 2019:

  Betreft: opzeggen contract CZ.

  Geachte heer, mevrouw,

  Middels deze brief wil ik u mededelen dat ik voor 2019 geen overeenkomst met CZ/OHRA/Delta Lloyd wil aangaan. Mijn beslissing heeft de volgende gronden:

  1. CZ gaat drie verschillende contracten afsluiten voor 2019. CZ handhaaft voor contracten A en B de verplichting tot patienttevredenheidsonderzoek middels PREM. De eisen worden zwaarder want de vragenlijsten moeten verplicht uitgezet worden voor minimaal 50% (B ) of 60% (A) en voor de transparantiemodule onder alle CZ verzekerden. Transparantie is waardevol maar deze eis is volkomen onhaalbaar voor een praktijk waar voornamelijk ouderen en allochtonen behandeld worden. Zij hebben geen computer of spreken onvoldoende Nederlands.
  2. CZ legt de verplichting en de kosten voor het uitvragen van PREM bij de fysiotherapeuten. De kosten voor Qualiview of Mediquest zijn fors en moeilijk op te brengen voor een kleine solopraktijk, zie ook punt 3. Naar mijn mening zou CZ de kosten voor PREM moeten vergoeden aan de fysiotherapeut.
  3. Voor contract C, waar de verplichtingen minder streng zijn, wordt ook een lager tarief betaald, lager dan het tarief in 2018. Dit alles terwijl de tarieven voor fysiotherapie al jaren veel te laag zijn en de opbrengsten nauwelijks meer tegen de kosten opwegen. Dit is een contract en een tarief waar ik niet akkoord mee kan zijn.
  4. CZ lijkt voor de toekomst steeds meer te eisen dat fysiotherapeuten bij een specialistennetweg is aangesloten. Het lijkt er op dat een algemeen fysiotherapeut in de toekomst ook geen CVA patienten meer mag behandelen. Hetzelfde lijkt in de toekomst op te gaan voor patienten met aspecifieke rugklachten en met COPD. CZ lijkt weinig vertrouwen te hebben in de richtlijnen van het KNGF voor deze groeperingen van patiënten, terwijl deze richtlijnen zoveel mogelijk evidence based zijn en regelmatig worden bijgesteld. Tot slot moet ik u mededelen het volstrekt oneens te zijn met de uitloopbepaling (art. 14, punt 7b) in de overeenkomst 2018. Dit zou betekenen dat ik in 2019 alsnog vastzit aan het veel te lage tarief van CZ contract C. Ik zal mijn bij CZ verzekerde patienten hierop wijzen en hen adviseren naar een andere zorgverzekeraar over te stappen.

  Met vriendelijke groet,

  Ineke Hartman Fysiotherapie

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.