Dagboek van een Volhouder ‘Gesprekken met zorgverzekeraars’

Het KNGF is voortdurend in gesprek met zorgverzekeraars. Niet alleen via hun organisatie, Zorgverzekeraars Nederland, maar vooral ook stelselmatig met individuele zorgverzekeraars. Het gaat dan over de meest uiteenlopende onderwerpen die voor fysiotherapeuten van belang zijn. De belangen liggen soms ver uiteen, maar vaak ook verrassend dicht bij elkaar. De vertegenwoordigers van het KNGF moeten zorgvuldig en soms omzichtig opereren om verzekeraars te bewegen om knellende bepalingen uit de contracten te halen. Wat zij daarbij meemaken geeft een goed beeld van het proces, de achtergrond van beleid, de voetangels en -klemmen. Dit ‘Dagboek van een volhouder’ geeft met kleine notities over die gesprekken een beeld van wat er gebeurt.

Dagboek notities November

Donderdag 15 november
Praktijk bezoek Deventer.
Voorafgaand aan het overleg met zorgverzekeraar ENO ben ik langs gegaan bij een van de D-praktijken in Deventer. Een mooi multidisciplinair centrum waar de disciplines elkaar vinden als daar aanleiding toe is, maar waar geen structureel overleg plaatsvindt of multidisciplinaire zorgpaden bestaan. Als je elkaar en elkaars expertise maar kent, dat is volgens mij van belang.

Overleg ENO
Bij het overleg met ENO zit altijd een afvaardiging van de D-praktijken. Ook onze KNGF regio -adviseur is aanwezig om de brede eerstelijnspraktijken te vertegenwoordigen. Voorafgaand hebben we in gezamenlijkheid een agenda opgesteld. Heikel punt is de vergoeding van het Eerstelijns Verblijf (ELV).
De bekostiging van paramedische zorg - en dus ook fysiotherapie- zit in de ELV-prijs, wanneer voor dezelfde indicatie wordt behandeld. Het is echter lang niet altijd duidelijk voor de fysiotherapeut of iemand in een ELV-constructie zit of voor welke indicatie. Gaat het om die totale heup of is het een sociale indicatie omdat de partner van de patiënt bijvoorbeeld aan dementie lijdt? Toch worden praktijken verantwoordelijk gehouden voor dubbel gedeclareerde zittingen…..

ENO belooft uit te zoeken wat we hieraan kunnen doen.., wordt vervolgd.

Dinsdag 13 november
Vandaag stonden er twee berichten in de FEN:
1. Maatregelen ongecontracteerde zorg.
2. Reactie op de motie van Ellemeet

Beide illustreren mijns inziens dat het nodig is dat er snel duidelijkheid komt over de consequenties  van de contracten waaronder fysiotherapeuten (moeten) werken. Wij zullen binnenkort weer een vragenlijst uitsturen om te onderzoeken hoeveel leden dit jaar wel/ niet hebben gecontracteerd en waarom. Ik denk…. erg interessante informatie voor onze Minister….. 

Vrijdag 9 november
Bij VGZ geweest in Arnhem. Het duurde lang voor we contact hadden met de paramedisch adviseur. Het overleg vanmorgen maakte veel goed. Aanleiding voor het overleg waren de vele klachten en ledenvragen over het machtigingenbeleid van VGZ.
Ik was er samen met de voorzitter van de NVFL, want er gaat vooral veel mis rondom de machtigingen oedeem- en oncologie fysiotherapie. We spraken af dat KNGF en NVFL input gaan leveren op het machtigingenbeleid.
Een casus die al erg lang op verduidelijking wacht kon ik persoonlijk onder de aandacht brengen en die zal nu hopelijk op korte termijn worden opgelost.

Donderdag 8 november
Vandaag met zo’n 40 bestuurders van beroepsinhoudelijke verenigingen een hele middag gesproken over samenwerken. Zelf mocht ik twee workshops verzorgen. De twee onderwerpen: netwerken en producten. Beide zeer relevante onderwerpen, waar we toewerken naar een standpunt. Stof tot nadenken:

Vrijdag 2 november
Vanmiddag bij de ACM in Den Haag geweest. Aanleiding was de koppeling van het Tippunt van de ACM in het Meldpunt contractering.  We bespraken de meldingen die door leden zijn gedaan en in het bijzonder de zaken die KNGF-leden aan de ACM hebben gemeld. Inhoudelijk kan ik er niets over schrijven, behalve ‘dat er een vervolg komt’. Het KNGF en de ACM zullen samen met meer informatie komen over welke knelpunten gemeld zijn en welke rol de ACM hierin kan spelen.

Dagboek notities Oktober

Het is zo’n roerige tijd dat ik niet aan mijn dagboek toe kom.

Donderdag 25 oktober Haarlem
Vanavond in Haarlem geweest. In een prettige sfeer met veel leden gesproken over hun ervaringen met de contractering. Veel vragen dit keer over bezwaar maken. Wat moet er in een bezwaar staan, wat betekent bezwaar maken voor de tekentermijn, etc?
Morgen direct mee aan de slag om op de website hier verdere informatie over te plaatsen.

Dinsdag 23 oktober 
In het Posthuis in Delft was vandaag een interactieve ledenavond georganiseerd. Ik mocht het onderdeel contractering voor mijn rekening nemen. De vorige avond in Tilburg verliep niet naar mijn eigen tevredenheid. Het was te veel mijn verhaal i.p.v. dat van de leden.

Vrijdag 19 oktober
Gedoe over de kop boven het bericht dat gisteren in de FysioEnieuws verscheen over het PREM-beleid van Zilveren Kruis.
We schreven: ‘Zilveren Kruis schrapt PREM’. Wellicht wat te enthousiast. Immers, ZK stelt het uitvragen van de PREM nog wel als ‘voorwaarde’, zij het niet voor alle verzekerden, want dat is niet haalbaar. ZK gaat ervan uit dat fysiotherapeuten zoveel mogelijk vragenlijsten uitzetten.
We zijn het met ZK eens dat de uitvraag van patiënttevredenheid een belangrijk middel is in het objectiveren van de kwaliteit van zorg. Als we massaal stoppen met de uitvraag, wanneer niet op percentages wordt gehandhaafd , ontstaat geen valide meting. De kop hebben we dan ook aangepast. Ik hoop dat de uitvraag bij Zorgkaart wordt georganiseerd….

Donderdag 18 oktober
Wat een dag om te beginnen na 10 dagen vakantie!! Een prachtige beweging van Menzis om de behandelindex niet langer als afrekeninstrument te hanteren, maar als indicator. Een mooi resultaat van alle gesprekken die we gevoerd hebben  en de inspanningen van de Actiegroep. Als Menzis dit kan, dan kunnen andere grote verzekeraars het toch ook, lijkt me zo.
Door de behandelindex als indicator in te zetten, ontstaat ruimte en vertrouwen om het gesprek met elkaar aan te gaan over de verschillen tussen praktijken. Een bijzondere bladzijde in mijn dagboek J

Twee weken Vakantie!!!
Via social media kan ik niet missen dat er veel gebeurt in de beroepsgroep. De actie bij VGZ op 10-10, de Actiegroep op het Journaal en alle discussies rond de aangeboden contracten.
Ik kijk ernaar uit er weer in te duiken!

Dagboek notities

Trefwoorden:

Reacties

  • Dhr. J.B. Pegels (27 maart 2018 21:08)
    ad Caresq: in september 2017 bij herhaling aangekaart,dat de machtigingen procedure zoals door Caresq voorgesteld absoluut in tegenspraak is met de administratieve taakverlichting. Ik kreeg bij herhaling als antwoord,dat Caresq dit onderwerp op zo korte termijn niet kon wijzigen. Ik heb toen geantwoord,dat er alleen een mailtje de deur uit moest,waarin stond dat de procedure geschrapt werd en dat daar voor 1 november in het huidige tijdperk vol automatisering alle tijd voor was. Het kon niet was het antwoord. (de mailwisseling is in cc bij het KNGF terechtgekomen!!!!!!!

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.