KNGF Plusprogramma

Let op: Extra tekenmogelijkheid Plusovereenkomst Zilveren Kruis 13 – 18 november 2018

Extra mogelijkheid om Plusovereenkomst te tekenen: 13  - 18 november 2018

September jl. heeft Zilveren Kruis alle (kandidaat)deelnemers aan het Plusprogramma een Plusovereenkomst 2019 aangeboden. Zilveren Kruis biedt fysiotherapeuten een extra mogelijkheid om een overeenkomst fysiotherapie 2019 af te sluiten. Praktijken krijgen van dinsdag 13 november tot en met zondag 18 november de mogelijkheid de overeenkomst af te sluiten. Meer informatie hierover leest u op de website van Zilveren Kruis.

Op dit moment is nog niet zeker of u in aanmerking komt voor de Plusovereenkomst 2019. Daarvoor moet u eerst in 2018  aan alle voorwaarden hebben voldaan die Zilveren Kruis heeft opgesteld voor (kandidaat)praktijken. Het Plusprogramma monitort of u hieraan heeft voldaan en meldt dit bij Zilveren Kruis. Zij besluit op basis hiervan of u in aanmerking komt voor een Plusovereenkomst 2019 (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2019 of dat deze wordt omgezet in een basisovereenkomst.

Hoe werkt de eindejaarscontrole en wanneer ontvang ik bericht?
Een groot deel van de voorwaarden waar u als (kandidaat)deelnemer van het Plusprogramma aan moet voldoen, kan pas na 31 december 2018 worden gecontroleerd. Dit kan niet eerder; u heeft namelijk tot en met het einde van het jaar om aan sommige van de voorwaarden te voldoen.

In januari 2019 verzamelt het Plusprogramma de gegevens over de deelname van uw praktijk en wordt beoordeeld of uw praktijk gedurende 2018 aan alle voorwaarden heeft voldaan. In de tweede helft van januari ontvangt u bericht van het Plusprogramma over uw eindejaarsbeoordeling.
Zilveren Kruis informeert u of u in aanmerking komt voor een Plusovereenkomst.
Per 1 januari 2019 geldt dat alle deelnemers Plusprogramma aan de deelnemers voorwaarden zoals vermeld in de Handleiding Kwaliteitseisen 2019 versie moeten voldoen.

Wat moet ik doen als ik een vraag heb over mijn contract met Zilveren Kruis?
Informatie over het contracteringsproces van Zilveren Kruis kunt u vinden op de website van Zilveren Kruis. Heeft u uw Plusovereenkomst nog niet van Zilveren Kruis ontvangen, of heeft u een andere vraag over uw overeenkomst? Dan kunt u deze stellen aan de helpdesk van Zilveren Kruis via zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl.

Instapvoorwaarden 2019 (PDF - 123kB)
Randvoorwaarden 2019 (PDF - 157kB)

Reacties

  • Dhr. Roodenburg (13 februari 2019 12:09)
    graag dubbel plus. Fysiotherapie differentiatie geeft aan dat wij geen eenheid meer kunnen vormen naar welke partij dan ook. In wiens belang spreek je dan?

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.