ZK Plusprogramma

Op deze pagina vind je informatie over het ZK Plusprogramma. Het Plusprogramma faciliteert praktijken om in aanmerking te komen voor een Plusovereenkomst met Zilveren Kruis.

16 juni 2020: Update stand van zaken rondom inkoopbeleid 2021

Dinsdag 16 juni is er een Nieuwsbrief verstuurd betreffende de laatste ontwikkelingen betreffende het inkoopbeleid 2021 en praktijkregister, je vindt deze nieuwsbrief hier.

7 april 2020: tijdelijke aanpassingen plusvoorwaarden Zilveren Kruis

Wij hebben Zilveren Kruis een oplossing  gevraagd voor de uitvoering van de plusvoorwaarden van het ZK Plusprogramma in de periode van de Coronacrisis. Via deze weg brengen wij jullie op de hoogte van de mogelijkheden die Zilveren Kruis heeft geboden.

Intervisie
In verband met de overheidsmaatregelen zijn fysieke bijeenkomsten voorlopig niet toegestaan. Zilveren Kruis accepteert daarom voor 2020 1 of 2 intervisiebijeenkomsten middels beeldbellen. Zodra de beperkende maatregelen vervallen vinden alle bijeenkomsten weer fysiek plaats.
De verplichting van 3 intervisiebijeenkomsten blijft bestaan.

Wij verzoeken je om je werknemers hier ook van op de hoogte te brengen. In overleg met de intervisiecoaches kunnen de bijeenkomsten georganiseerd worden. Het KNGF informeert de intervisiecoaches over deze versoepeling.

Visitatie
Iedere deelnemer aan het ZK Plusprogramma laat eens in de 2 jaar een visitatie uitvoeren. Door de landelijke maatregelen van de overheid is het mogelijk dat een visitatie niet uitgevoerd is of kan worden binnen de geldende deadline van twee jaar. Zilveren Kruis biedt hiervoor de volgende mogelijkheden:

 • Uitstel na verlopen van de geldigheid van de visitatie na 1 maart jl. is toegestaan onder de voorwaarde dat de visitatie alsnog in 2020 plaatsvindt. Stem het verplaatsen van je visitatie af met de visiteur. 
 • In sommige gevallen kan een visitatie in goed overleg wellicht wel doorgaan. Bijvoorbeeld als het op de locatie mogelijk is om de verplichte 1,5m afstand te houden en de visiteurs en fysiotherapeut beiden geen gezondheidsklachten hebben. Neem hierbij de richtlijnen van het RIVM in acht.

Maandelijkse data levering
Deelnemers aan het ZK Plusprogramma leveren iedere kalendermaand data vanuit het EPD aan de LDF. Zilveren Kruis geeft aan dat deze norm ook in de huidige situatie van kracht blijft. Wel geven zij de volgende mogelijkheden:

 • Het missen van een data-aanlevering wordt door KNGF gemonitord en zal door KNGF gewogen worden in het licht van de huidige omstandigheden waarin praktijken verkeren. Dit betekent wél data aanleveren, tenzij de praktijk gesloten is én aanleveren op afstand niet mogelijk is.
 • Fysieke toepassing klinimetrie is niet mogelijk. Die eis vervalt voor de periode van de beperkende maatregelen. De overige klinimetrie kan op afstand toegepast worden.
   

Een ZK Plusovereenkomst: wat is dat eigenlijk?

Voor fysiotherapiepraktijken die zich extra willen inzetten voor kwaliteit en transparantie van de fysiotherapeutische zorg biedt zorgverzekeraar Zilveren Kruis de ZK Plusovereenkomst aan. Om voor zo’n Plusovereenkomst in aanmerking te komen, stelt Zilveren Kruis een aantal voorwaarden. 
Het KNGF biedt praktijken de mogelijkheid om te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Plusovereenkomst van Zilveren Kruis. Dit doen we met het ZK Plusprogramma, waarmee we je ondersteuning aanbieden in de vorm van monitoring en online rapportages (in Compass en de Landelijke Database Fysiotherapie) waarin je je voortgang als praktijk zelf kunt bijhouden.

Zelf monitoren via de online ZKA Plusprogramma rapportage

Met behulp van de online ZK Plusprogramma rapportage kun je maandelijks monitoren hoe je deelname aan het ZK Plusprogramma ervoor staat. Elementen die je in deze rapportage terugvindt, zijn onder andere: 

 • Cijfers over de klantervaring (PREM)
 • De maandelijkse data aanlevering aan de LDF (waaronder dossiervoering en klinimetrie)
 • De visitatie
 • Deelname aan intervisiebijeenkomsten.

Wat wordt er van je praktijk verwacht in 2020?

In 2020 zijn de voorwaarden voor deelname gebaseerd op de Plusvoorwaarden fysiotherapie 2020 van Zilveren Kruis. Deze voorwaarden kunnen anders zijn dan de voorwaarden in 2019. Meer informatie hierover vind je op de website van Zilveren Kruis of op deze webpagina van het ZK Plusprogramma. Een handig overzicht van alle deelnamevoorwaarden is ook te vinden in de handleiding kwaliteitseisen 2020.

Let op: strengere handhaving op maandelijkse data levering LDF 2020
Sinds het begin van het Plusprogramma in 2016 is maandelijkse datalevering aan de LDF een verplichting. Deze verplichting komt voort uit de Plusvoorwaarden van Zilveren Kruis en wordt maandelijks door het ZK Plusprogramma gemonitord. Vanaf januari 2020 zijn de gevolgen groter als praktijken een LDF aanlevering missen; het missen van slechts een  aanlevering kan er al toe leiden dat je deelname aan het ZK Plusprogramma beëindigd wordt.

Om te voorkomen dat je aanleveringen mist, geven we je graag een paar tips: 

 • Zorg dat je in iedere kalendermaand (jan, feb, mrt, etc.) een aanlevering doet
 • Plan de aanlevering van data in je agenda en draag deze taak bij afwezigheid over aan een collega
 • Plan de datalevering telkens in het begin van de maand. Mocht het onverhoopt niet lukken op de geplande dag dan kun je het later in de maand nog eens proberen.

Heb je een vraag over je contract met Zilveren Kruis?
Voor informatie over je contract met Zilveren Kruis verwijzen wij je naar de website van Zilveren Kruis of neem contact op met de helpdesk van Zilveren Kruis.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Mail dan naar plusprogramma@kngf.nl. Om nog sneller geholpen te worden, is het handig om alvast je praktijk AGB-code te vermelden in de communicatie.

Trefwoorden: